XIII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy

Regulamin

1. Konkurs Skrzypcowy zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria A – uczestnicy w wieku do 10 lat
Kategoria B – uczestnicy w wieku do 14 lat
Kategoria C – uczestnicy w wieku do 18 lat
Kategoria D – uczestnicy w wieku od 18 lat

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach (we wszystkich grupach wiekowych).

3. Program konkursu:

Kategoria A
I Etap – Etiuda
II Etap – program dowolny do 10 minut

Kategoria B
I Etap – 2 Etiudy lub Kaprysy
II Etap – program dowolny do 15 minut

Kategoria C
I Etap – 2 Etiudy lub Kaprysy
II Etap – program dowolny do 15 minut

Kategoria D
I Etap – 2 Kaprysy ( N. Paganini, H. Wieniawski lub inne)
II Etap – program dowolny do 20 minut

4. Decyzje Jury są nieodwołalne.

5. Termin Konkursu: 9-10.09.2019

I Etap
w dniu 9.09.2019 r. we Wrocławiu

II Etap
w dniu 10.09.2019 r. we Wrocławiu

6. Wpisowe wynosi 50€ (dotyczy udziału w przesłuchaniach we Wrocławiu). Wpłat należy dokonywać na konto:

Michael Szykulski – IBAN:   DE43 7905 0000 0002 1035 88
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

lub

bezpośrednio przed konkursem, gotówką.

7. Zgłoszenia należy przesłać na adres: michael-szykulski@t-online.de

8. Organizatorzy zapewniają akompaniatora (koszt 50€ od uczestnika). Możliwy jest również udział własnych akompaniatorów uczestników.

9.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa