Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13,14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest profesor Michał Szykulski („Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 0049 931400015 lub 0049 1601580074 i za pośrednictwem poczty mailowej: michael-szykulski@t-online.de
 2. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z organizacji konkursu.
 3. Administrator udostępni dane osobowe osób, których dane dotyczą następującym kategoriom podmiotów: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom świadczącym usługi w zakresie IT i usługi związane z realizacją działań promocyjnych, marketingowych lub wspierających działania związane z organizacją międzynarodowych kursów mistrzowskich i konkursów Schloss Zell an der Pram.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania
 5. Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane są od uczestników konkursu.
 6. Podane dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody r.
 7. Uczestnik konkursu posiada prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  • przenoszenia danych na zasadach i warunkach określonych w obowiązujących przepisach
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej na adres Administratora lub w formie elektronicznej na adres email Administratora: michael-szykulski@t-online.de
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do Administratora,
  • skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.