III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej – duet, trio i kwartet smyczkowy 2017

 Regulamin

 

1. Konkurs Skrzypcowy zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria A – uczestnicy w w wieku do 10 lat

Kategoria B – uczestnicy w w wieku do 14 lat

Kategoria C – uczestnicy w w wieku do 18 lat

Kategoria D – uczestnicy w w wieku od 18 lat

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach (we wszystkich grupach wiekowych).

3. Program konkursu:

Kategoria A
I Etap – utwór skomponowany przed 1820 r. do 5 minut
II Etap – utwór skomponowany po 1820 r. do 5 minut

Kategoria B
I Etap – utwór skomponowany przed 1820 r. do 10 minut
II Etap – utwór skomponowany po 1820 r. do 10 minut

Kategoria C
I Etap – utwór skomponowany przed 1820 r. do 15 minut
II Etap – utwór skomponowany po 1820 r. do 15 minut

Kategoria D
I Etap – utwór skomponowany przed 1820 r. do 15 minut
II Etap – utwór skomponowany po 1820 r. do 15 minut

4. Decyzje Jury są nieodwołalne.

5. Termin Konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniach 27 – 29.08.2017 r. we Wrocławiu

6. Wpisowe wynosi 60€. Wpłat należy dokonywać na konto:

Michael Szykulski – IBAN:   DE43 7905 0000 0002 1035 88
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

lub

bezpośrednio przed konkursem, gotówką.

7. Zgłoszenia należy przesłać na adres: michael-szykulski@t-online.de

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa